ISO14001

« Terug naar Nieuws

Schmit Parking Solutions kan met trots zeggen dat zij sinds 2012 voldoet aan de ISO14001.

Onze organisatie staat dan ook voor de 3 P’s. Profit, People & Planet. Wij vinden het belangrijk om dit niet alleen intern uit te dragen maar ook extern in samenwerking met onze opdrachtgevers. Zo nemen wij eigen afval mee van een opdrachtlocatie na werkzaamheden, rijden wij een zo groen mogelijk wagenpark, werken wij stofvrij op locatie, brand er geen verlichting in niet gebruikte kantoorruimtes en gaan wij zeer bewust om met papier en het gebruik hiervan.

 “Een goed begin kan alleen bij jezelf beginnen”

 

ISO 14001

Dit betreft een internationale norm voor milieumanagement. Schmit Parking Solutions B.V. voldoet sinds 2012 aan deze normering. Met behulp van het interne milieumanagementsysteem worden de milieurisico’s ingeschat, beoordeeld en eventuele maatregelen genomen om deze te beheersen en indien mogelijk te verminderen. Bij de milieu-risicoanalyse wordt beoordeeld welke milieurisico’s er zijn voor alle vormen van mogelijke vervuiling. Daarna worden de benodigde beheersmaatregelen vastgesteld die vervolgens in een milieuplan worden verwerkt. De uitwerking van het milieuzorgsysteem is aangepast aan de aard, omvang en organisatie van Schmit Parking Solutions B.V.. Jaarlijks worden er doelstellingen opgesteld voor Schmit Parking Solutions ten behoeve van het milieumanagementsysteem. Door ook kritisch te zijn richting onze leveranciers dragen wij in samenwerking met onze opdrachtgevers op een positieve manier bij aan het milieu.