Functionaliteiten

Klantspecifieke functionaliteiten

Management mutaties 04

Aantal mutaties

Uniek aan het ParkXS® is dat het toegangscontrolesysteem veel verder gaat dan alleen het op afstand beheren van uw onbemande parkeerlocaties.

Zo kunt u het systeem op basis van uw specifieke wensen uitbreiden met diverse functionaliteiten. Zoals het opvragen van managementrapportages, het koppelen van acties aan alarmsignalen, het beheren van abonnementen en het controleren van uitgegeven passen.

Rapportage: meten is weten

Management dagoverzicht 02

Dagoverzicht bezettingsgraad

Behalve beheer op afstand genereert ParkXS® op elk gewenst moment managementrapportages in diverse formaten.

Deze laten bijvoorbeeld in één oogopslag zien hoe vol een parkeergarage is. Met die informatie kunt u op bepaalde tijden specifieke parkeerplaatsen toekennen aan gebruikers. Dat leidt tot meer rendement. Met behulp van de actuele gegevens in deze managementrapportages waarborgt u bovendien de betrouwbaarheid van uw beheer.

Alarmeringen gekoppeld aan actie

Met deze module in ParkXS® kunt u bepaalde signalen bewaken, waaronder deurstandsignaleringen of alarmsystemen van derden.

Handig is dat u aan elk signaal voorwaarden en acties kunt koppelen. Voldoet het signaal aan uw opgegeven voorwaarde, dan ontketent dit een door u bepaalde actie.

Tellingen: vol of vrij?

Vol vrij 1

Vol-signalering

Via ParkXS® kunt u het totale aantal parkeerplaatsen opdelen in zones en per zone het maximale aantal gebruikers invullen.

Wanneer het maximum voor een zone of het totaal is bereikt, laat het toegangscontrolesysteem geen nieuwe gebruikers meer toe. Desgewenst zet het systeem in deze situatie de vol-signalering aan.

Voor indeling van de gebruikers in groepen (pooling) geldt: zodra het maximum aantal gebruikers van een bepaalde groep is bereikt of de garage is vol, dan laat ParkXS® geen nieuwe gebruikers van die bepaalde groep meer toe.

Toegangsverlening reguleren

Als beheerder bepaalt u wie wel en geen toegang heeft tot uw parkeervoorziening.

Om onrechtmatig gebruik te voorkomen kunt u ParkXS® op verschillende manieren inzetten. Zo kunt u de aanwezigheidstatus van de gebruiker controleren bij het inrijden. Hiermee voorkomt u dat een toegangspas, magneetcodesleutel of pincodepaneel wordt gebruikt voor het toelaten van meerdere voertuigen. En voorkomt u het uitrijden van verschillende voertuigen met hetzelfde medium.

Daarnaast kunt u voor een willekeurige zone een tijdsprofiel koppelen aan een groep gebruikers. Daarmee geeft u aan wanneer een groep gebruikers de betreffende zone mag betreden.

Vrij instelbare beheerdersrechten

Management mutaties 05

Mutatie overzicht voor beheerder

Via de vrij instelbare beheerdersrechten kent u rechten toe aan derden of beperkt u de handelingsvrijheid van medebeheerders.

Van het compleet of gedeeltelijk afschermen van modules of het alleen kunnen inzien van de gegevens in ParkXS® tot het mogen aanbrengen van wijzigingen. U kunt de rechten geheel naar eigen wens toekennen.